vigohoxe  
Nunca mais
Dispositivo municipal Voluntariado Limpeza Axudas Aves Mapa Noticias Ligazóns Agradecementos Hemeroteca


Axudas

Convenio de financiamento para pemes productoras de mexillón
O Consello de Dirección do Igape autorizou un convenio que habilita unha liña de financiamento para as pemes galegas productoras de mexillón co fin de palia-las consecuencias económicas do naufraxio do buque Prestige. Coñeza o texto do convenio, descargándoo en formato pdf.

Axudas aos damnificados pola marea negra
A prohibición da actividade pesqueira e marisqueira ocasionada polo vertido do Prestige supuxo a perda total de ingresos de armadores, tripulantes e mariscadores. A Xunta estableceu axudas urxentes e transitorias para os damnificados que teñan porto base na zona afectada. Vostede pode coñecer os requisitos esixidos e descargar o impreso de solicitude, en formato pdf.

Tamén están establecidas axudas para redeiras, traballadores da lonxa e do xeo e outros empregados relacionados directamente coa actividade de baixura e marisqueira. Os requirimentos esixidos e o impreso de solicitude pódense descargar en formato pdf.

Orde do 19 de decembro da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos pola que se amplian as axudas polo vertido do Prestige a redeiros e colaboradores familiares de embarcacións, persoal laboral das confrarías, operarios das lonxas e fábricas de xeo, e comercializadores de primeiro nivel. Vostede pode coñecer os requisitos esixidos, descargándoos en pdf.

Orde do 20 de decembro do 2002 da Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos pola que establecen axudas compensatorias para confrarías e armadores que participen nos labores de limpeza. Obteña os requisitos esixidos e o modelo de solicitude, descargándoo en formato pdf.

Orde do 30 de decembro da Consellería de Industria e Comercio pola que se establecen axuda para os retallistas e osvendedores de peixe e marisco, tanto ambulantes como os que traballan en prazas de abastos, que se provisen de productos nas lonxas actualmente pechadas. As achegas serán de 35 euros diarios. As solicitudes poden ser presentadas ata o 20 de de xaneiro do 2003.

Oferta do rei Mohammed VI para que barcos dos caladoiros afectados polo vertido do Prestige poidan ir faenar en augas marroquinas. Coñeza cantas unidades están autorizadas segundo os tipos de embarcacións. As confrarías interesadas han facer as súas solicitudes antes do 3 de xaneiro do 2003.

Orde do 3 de decembro do 2002 do Ministerio de Traballo e Asuntos Sociais sobre medidas reparadoras para o pago de cotas á Seguridade Social.

Créditos brandos para os universitarios afectados polo vertido do Prestige. A convocatoria será publicada proximamente no DOG.

Diversas institucións e asociacións están a recadar fondos para loitar contra a catátrofe. A continuación lle proporcionamos unha listaxe de entidades que admiten doazóns:
 • Xunta de Galicia
  'Accidente Prestige'. Banesto: 0030-6045-11-0375105273.
 • Asociación ecoloxista ADEGA
  Caixa Galicia: 2091/0348/11/3040010981.
 • SEO/Birdlife
  Asociación ecoloxista ornitolóxica. BBVA 0182 0913 23 0209871471.
 • Plataforma contra a Burla Negra
  Caixa Galicia: 2091/0393/31/3040000802.
 • Plataforma Nunca Máis (Galicia)
  Caixa Galicia: 2091/0300/46/3040140552.
 • Plataforma Nunca Máis de Catalunya
  'Axuda Prestige'. Banco Pastor: 0072/0133/11/ 0000100808.
 • Coordenadora de Voluntarios de Muxía.
  Dispón de 5 contas bancarias para recibir axudas:
  - Caixa Galicia: 2091/0078/01/3040005167.
  - Santander Central Hispano: 0049/3563/17 2314039215.
  - Banesto: 0030/6114/76/000083271.
  - Banco Pastor: 0072/0104/26/0000204842.
  - BBVA: 0182-1980- -0200300409.
 • Comisión de Confrarías (Muxía, Malpica...).
  BBVA Santiago de Compostela: 0182-5920- -0201234567.
 • Federación de Confrarías da Coruña.
  BBVA: 0182-5290-51-0202020200.
 • Concello da Illa de Arousa
  Conta no Banco Pastor para recadar fondos para afrontar os gastos de material de limpeza da confraría e do municipio: 0072-0438-35-0000101272.
 • Confraría de San Martiño do Grove
  Está a recibir axudas a través dunha conta no Banesto para sufragar os gastos do voluntariado. O número de conta é: 0030-6160-50-0000057271.
 • Confradía de Aldán
  A agrupación de mariscadores de Cangas ten unha conta en Caixa Nova para recadar fondos para material de limpeza e organización: 2080-0010-47-0040005459.

  Antes de facer o ingreso, comprobe no banco ou caixa que o número de conta é o correcto.


 • © Concello de Vigo