Escudo Concello de Vigo

Vigo Wifi

Mapa do servizo

O ámbito territorial de cobertura da rede circunscríbese a determinadas zonas públicas moi concretas do Concello de Vigo. Inicialmente a rede terá unha cobertura limitada ás seguintes zonas:Zona 1: Praza de América / Praza da Independencia

Mapa Wifi

Zona 2: Zona peonil do Calvario (Rúa de Urzáiz)

Mapa Wifi style=

Posteriormente, a condición de que se comprobe a viabilidade do proxecto piloto, a rede de comunicacións electrónicas, e polo tanto a cobertura do servizo, sería estendida a outras zonas do municipio.

Mapa do servizo

Últimas noticias municipais