Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/personales/vigo002/web02/movemonos/urb_viv_4.php:2) in /home/personales/vigo002/vieiros/smarty/templates_c/%%0A^0A6^0A6070C4%%vgo_cuerpo.tpl.php on line 3
Axudas á compra de vivenda usada - Concello de Vigo
Escudo Concello de Vigo

Urbanismo

Axudas á compra de vivenda usada

1. Xeral

2. Vivenda e arquitectura

2.1 Funcionalidade

 • Accesibilidade:
  • Lei 20/08/1997 de Accesibilidade e supresión de barreiras arquitectónicas.
  • Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de desenvolvemento e execución da Lei de Accesibilidade e supresión de barreiras na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Telecomunicacións:
  • Lei 32/2003, de 3 de novembro, Xeral de telecomunicacións.
  • Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, polo que se aproba o Regulamento das infraestruturas comúns de telecomunicacións para o acceso aos servizos de telecomunicación interior dos edificios e da actividade de instalación de equipos e sistemas de telecomunicacións.
 • Instalacións de aparatos elevadores e instalación eléctricas:
  • Orde 13/05/1987 de Aparatos elevadores. Aplicación do regulamento.
  • Orde 23/07/2003 pola que se regula a aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia do Regulamento electrotécnico de baixa tensión, aprobado polo Real Decreto 842/2002.

2.2 Seguridade

2.3 Habitabilidade

3. Eficiencia enerxética

3.1 Limitación da demanda enerxética

3.2 Instalacións de iluminación

 • Real Decreto 1890/2008, de 14 de novembro, polo que se aproba o Regulamento de eficiencia enerxética en instalacións de alumeado exterior e as súas instrucións técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

3.3 Instalacións térmicas

 • Real Decreto 1027/2007, de 20 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de instalacións térmicas nos edificios.
 • Real Decreto 1826/2009, de 27 de novembro, polo que se modifica o Regulamento de instalacións térmicas nos edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de xullo.

3.4 Outras instalacións

 • Orde do 23 de xullo de 2003 polo que se regula a aplicación na Comunidade Autónoma de Galicia do Regulamento electrotécnico de baixa tensión aprobado polo Real Decreto 842/2002, do 2 de agosto.