Escudo Concello de Vigo

Policía Local

Contacta

Se desexa solicitar información sobre trámites ou algún aspecto competencia desta Unidade deixe a súa mensaxe xunto co seu nome e apelidos, teléfono e/ou dirección de correo electrónico para poder comunicarnos con vostede.

Para maior eficiencia, esta Caixa de correos responderá unicamente aos asuntos directamente relacionados con Violencia de Xénero.

Se desexa solicitar información sobre trámites ou algún aspecto competencia desta Unidade deixe a súa mensaxe xunto co seu nome e apelidos, teléfono e/ou dirección de correo electrónico para poder comunicarnos con vostede.

Para maior eficiencia, esta Caixa de correos responderá unicamente aos asuntos directamente relacionados con Violencia de Xénero.