Escudo Concello de Vigo

Xuventude

Programa anual de subvencións

Dentro do primeiro trimestre de cada ano a Concellaría convoca o Programa Anual de Subvencións dirixidas ao fomento de actividades xuvenís.

Ditas subvencións pretenden apoiar e facilitar o desenvolvemento de programas de accións dirixidas por colectivos xuvenís e/ou grupos de mozos, e están destinadas ao colectivo novo do Municipio.

As actuacións obxecto de subvención son as dirixidas ao fomento e á participación do colectivo mozo e que se desenvolvan e realicen dentro do termo municipal de Vigo:

Se precisas axuda ou asesoramento, podes solicitar cita e recibir información individualizada nos puntos seguintes:

  • Casa da Xuventude: