Escudo Concello de Vigo

Limpeza

Vigo recicla UTE

VIGORecicla UTE

  • Dirección Oficinas: Rúa Tarragona 12 baixo, 36211 Vigo.
  • Teléfono Oficinas: 986 485 683.
  • Horario de atención: de luns a venres de 8:00 a 15:00 horas.
  • Parque central de vehículos: Rúa do Freixo 5, 36214 Vigo.
  • Teléfono parque central de vehículos: 986 485 705.
  • Web: www.vigorecicla.com

Desde o 1 de Outubro de 2003 é a adxudicataria dos seguintes servizos:

  • Contenerización, recollida e transporte a recicladores autorizados, dos residuos urbanos reciclables: envases de plásticos, bricks e latas, papel e cartón, vidro e pilas usadas.