Escudo Concello de Vigo

Laboratorio Municipal

Análises de Laboratorio

Lista de trámites

Solicitude / Autoliquidación de Análise da Potabilidade Mínima de Auga. Toma da Mostra dun Pozo, Depósito ou Alxibe.

Análise de parámetros químicos e microbiolóxicos dunha mostra de auga dun pozo, depósito ou alxibe, para determinar se os resultados analíticos obtidos cumpren cos valores paramétricos lexislados para un auga de consumo público.

Solicitude / Autoliquidación de Análise da Potabilidade Mínima de Auga. Toma da Mostra dunha Billa.

Análise de parámetros químicos e microbiolóxicos dunha mostra de auga, que mana dunha billa, para determinar se os resultados analíticos obtidos cumpren cos valores paramétricos lexislados para un auga de consumo público.