Escudo Concello de Vigo

Emprego Local

UDAE

Unidade de Apoio ás Empresas (UDAE)

 • Enderezo: Praza do Rei 1 - 2º
 • Teléfonos: 986 810232
 • Email: udae@vigo.org
 • Fax: 986 810 162
 • Horario de atención nas oficinas: de luns a venres de 9:00 a 14:00 horas.

 

A Concellaría de Promoción Económica, Emprego e Participación Cidadá, no seu compromiso polo mantemento do emprego e o aumento das taxas de actividade, pon en marcha este servizo, dirixido a reforzar o autoemprego e a acción emprendedora como instrumento de desenvolvemento económico e social.

Coa Unidade de Apoio ás Empresas (UDAE) preténdese un achegamento aos problemas das pemes e micropemes unha vez creadas, centrando as intervencións nos dous primeiros anos de vida das empresas.

A UDAE está dirixida aos proxectos de autoemprego e ás empresas xa constituídas, especialmente ás pemes e micropemes nos seus primeiros anos de vida.

Este servizo colabora e apoia a promoción de novas empresas e iniciativas emprendedoras, na procura dunha consolidación máis efectiva. Responde e apoia a calquera peme e micropeme de Vigo que contacte co servizo.

Funcionamento de la UDAE

El servicio  está ideado como nexo entre las necesidades e problemas de las pimes e micropimes y los organismos, empresas y servicios susceptibles de aportar algo para solucionarlos.

La UDAE realiza visitas periódicas a las empresas creadas en el marco del Plan Municipal de Empleo, buscando la proximidad, con las dificultades que surjan en los primeros años  de puesta en marcha de los proyectos y con las  promotoras de los mismos.

A mayores, el servicio concertará citas con todas aquellas personas emprendedoras que entren en contacto por los canales ya mencionados.

Ámbitos mas trabajados.

 • Cuestiones relativas a las tramitaciones en general.
 • Formación.
 • Información general sobre ayudas y subvenciones, mas allá de las trabajadas por el  SAE en el proceso de creación de  la empresa.
 • Aportación a la  innovación.
 • Cuestiones relativas a la introducción de nuevas tecnologías.
 • Promoción de actividades de divulgación y de formación.
 • Búsqueda de cooperación entre empresas y procesos de ampliación de mercado.
 • Apoyo en procesos de contratación de personas.
 • Servicios de comunicación a través de correo electrónico.