Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/personales/vigo002/web02/movemonos/emprego_pme_calid.php:2) in /home/personales/vigo002/vieiros/smarty/templates_c/%%0A^0A6^0A6070C4%%vgo_cuerpo.tpl.php on line 3
Programa Emprego - Calidade - Concello de Vigo
Escudo Concello de Vigo

Emprego Local

Programa Emprego - Calidade

Este programa pretende dar a coñecer todas as subvencións e bonificacións ao emprego indefinido ao tecido empresarial de Vigo.

O concello promoverá a realización de xornadas a través das cales preténdese achegar valor á calidade do emprego como xeito de conseguir un emprego máis produtivo.

O Programa Emprego-Calidade promoverá os pactos sectoriais entre os diferentes sectores produtivos da cidade. Para iso, o Observatorio do mercado de traballo de Vigo elaborará análises nos que se observe a evolución mensual da contratación indefinida, por sectores de actividade, achegando medidas para aqueles con menores índices.

A difusión da Responsabilidade Social Empresarial (RSE), que vai ligada coa calidade do emprego, é un dos obxectivos deste programa. Por este motivo establecerase un Protocolo de Colaboración coa Consellería de Traballo cara a difusión da RSE, valorando aquelas pequenas e medianas empresas que adoptan este tipo de iniciativas.

Nos concursos públicos, o Concello terá en conta especialmente os niveis de estabilidade dos persoais dos seus provedores, outorgando unha maior puntuación en función da súa taxa de estabilidade.

Obxectivo: Informar, apoiar e asesorar a persoas desempregadas, nos procesos de procura de emprego, a través de accións que contribúan a mellorar as súas posibilidades de inserción laboral, sobre todo nos colectivos con específicas dificultades para atopar traballo.

Destinado a: Mulleres, mozos e mozas sen cualificación, persoas maiores de 45 anos, persoas desempregadas de longa duración.

Actuacións:

  • Difusión dos servizos para a mellora e procura de emprego.
  • Creación dun centro de recursos de orientación e información para o emprego.
  • Posta en marcha de programas de formación para o emprego, programas experimentais.
  • Desenvolvemento de programas de emprego con participación cidadá.
  • Elaboración de contidos "on-line" que faciliten a procura de emprego.

Previsión anual

  • Entre 500 e 700 beneficiarios e beneficiarias.
  • 8 paneis informativos.
  • 30 axudas económicas.
  • 3 cursos formativos cada ano.

Financiamento: Concello de Vigo, Xunta de Galicia, Fondo Social Europeo.