Escudo Concello de Vigo

Educación

Curso 2014-2015

Listado de alumnado 2014/2015

Listado de admitidos tras o sorteo e probas de acceso

As persoas incluídas nos listados de "alumnado admitido", deberán formalizar a súa matrícula presentando na Unidade administrativa a seguinte documentación :

  • Ficha de confirmación de matrícula, debidamente asinada polo/a interesado/a, segundo modelo oficial que se pode recoller na conserxería da Escola.
  • Fotocopia simple do seu DNI

Datas e horario de matrícula

  • 24-29 de setembro ( de 09:00 a 14:00 horas pola mañá e de 16:00 a 20:00 horas)
  • 30 de setembro (de 09:00 a 14:00 horas)

Notas importantes

De non confirmarse a matrícula nas datas indicadas, daráselle de baixa na lista de admisión, pasando a ocupar o seu posto o seguinte na lista de espera.

As listas de admitidas/os están condicionadas á comprobación da veracidade dos datos de empadroamento . (Punto 11 do apartado E. da Convocatoria Xeral curso 2014-2015)

Establécese unha lista de espera para cada especialidade, para os casos de substitución por baixa ou por renuncia do alumnado, durante o primeiro trimestre do curso 2014-2015. Por razóns prácticas, o número de persoas que figuran na lista de espera que se publica é, como máximo."

Listado alumnado admitido (sorteo)

Listado alumnado en lista de espera (sorteo)

Listado alumnado admitido e listas de espera (probas acceso)

Aula Aberta.

Convocatoria Proxectos de fin de Estudos.

Proxectos selecionados

Comunicación

Preinscripción Curso 2014-2015

Probas de Acceso Especialidades preprofesionais

Calendario

Sorteo (ágás Serigrafía, Encadernación, Cerámica e CAIM)

Convocatoria e horarios

Especialidades

Preinscrición alumnado de novo ingreso

Preinscrición online: do 16 de xuño ao 10 de setembro

  • Preinscrición presencial: Do 16 de xuño ao 31 de xullo e de 1 a 10 de setembro
  • Lugar: Edificio principal da EMAO, Rúa García Barbón, 5
  • Horario: de 10 h. a 14 h., laborables de luns a venres (agosto, pechado)

Descargar e cubrir formulario preinscrición e imprimir 

Descargar formulario preinscrición

Listado provisional alumnado de preinscrición

Listado de Alumnado procedente do curso anterior

 Acta do Sorteo para a selección de alumnado.

Alumnado Curso 2013-2014

Listado Alumnado apto