Escudo Concello de Vigo

Educación

Curso 2011-2012

Alumnado de novo ingreso

Alumnado procedente de cursos anteriores

  1. Os alumnos declarados APTOS no curso 2010-2011, e que fixesen as asignaturas complementarias, promocionarán automáticamente ao nivel seguinte que lles corresponda.
  2. Os listados de alumnado procedente de cursos anteriores, coa súa asignación ao nivel que lle corresponde no curso 2011-2012, serán publicados tamén no taboleiro de anuncios da Escola. A presencia neste listado significa que a súa matrícula foi dada de alta para o curso 2011-2012.

Probas de Acceso Grupos Semiprofesionais