Escudo Concello de Vigo

Educación

Curso 2009-2010

Listas de admitidos e reservas segundo o sorteo

Confirmación de matrícula para o alumnado novo

Alumnado seleccionado nas probas de acceso nas especialidades de:

Modificación do plan de normalización curricular PNC08: Elementos xerais

En base á experiencia do seu desenvolvemento no curso 2008-2009, faise necesario realizar modificacións por engadido, ás normas xerais aprobadas no PNC08, de xeito que se dea cobertura a diversas circunstancias e casuísticas que na actualidade carecen ou teñen unha insuficiente regulamentación.

Estas normas que se propoñen de seguido, engadiranse ou, se é o caso, substituirán, naqueles aspectos que poidan ser contradictorios, ás aprobadas dentro do PNC 08, pola Xunta Rectora do Organismo Autónomo de 14/07/2008.

Modificación do plan de normalización curricular PNC08: Elementos xerais

Renovación de matrícula alumnado procedente do curso 2008-2009

Calendario renovación de matrícula alumnado curso 2008-2009:

  • Día 23 de xuño: publicación das listas de pre-matriculados dos Departamentos de Artes Plásticas, Artes aplicadas e oficios e CAIM.
  • Do 24 de xuño ao 7 de xullo, confirmación de matrícula na Secretaría da Escola
  • Do 1 ao 7 de setembro, publicación da matrícula definitiva por especialidade

Normas para a renovación da matrícula (pdf)

Impresos:

Preinscrición novo alumnado curso 2009-2010

  • Alumnado novo ingreso especialidades xerais: Ábrese o prazo de preinscrición para o alumnado de novo ingreso nas especialidades Debuxo, Pintura, Escultura e talla en madeira, Ourivaría, Repuxado en Coiro, Encaixe de Palillos, Moda e confección, CAIM Zanfona, CAIM Gaita, CAIM Luthería antiga.
  • Alumnado novo ingreso especialidades Cerámica i Encadernación (Plan novo): Ábrese o prazo de preinscrición para o alumnado de novo ingreso nas especialidades Cerámica i Encadernación.
  • Listado preinscripcións 

  • Calendario das probas de selección

Confirmación de Matrícula para o alumnado procedente do curso 2008-2009 das especialidades de Cerámica, Encadernación e Serigrafía

A confirmación de matrícula, que é obrigatoria para continuar os estudos, entregarase na Unidade Administrativa da EMAO.

Cerámica, CAIM (gaita, zanfona, luthería antiga)