Escudo Concello de Vigo

Educación

Curso 2008-2009

Plan de Normalización Curricular: documento en formato "pdf" (71 páxinas, 683 K) que contén o novo Plan de Normalización Curricular (PNC), no que se establecen as características dos estudos a impartir para os próximos anos, así como os procedementos de acceso e demais normativa de funcionamento. Aprobado pola Xunta Reitora da EMAO na súa sesión do 14 de xullo de 2008. Versión en galego.

Nestas páxinas atopará información acerca de:

  • Matrículas: Consulte a información relativa a inscricións e matrículas: requisitos, reservas de praza, listados, prazos, prezos e horarios.
  • Ensinanza Profesional: Ciclos superiores de formación profesional e outras ensinanzas profesionais impartidas na EMAO.
  • Ensinanza non Regrada: Especialidades artísticas e artesanais, non profesionais, de gran tradición na EMAO, non directamente enfocadas á obtención dun título académico.
  • Formación Complementaria: Información sobre as materias que se imparten en como formación complementaria para cada especialidade.
  • Oficios Tradicionais Artesanais: Nova proposta de actividades formativas, ampliación das impartidas clasicamente na EMAO.
  • Cursos de Verán: Cursos monográficos que serán levados a cabo no mes de xullo, a partir do curso 2008/2009.