Escudo Concello de Vigo

Educación

Centros de Educación Primaria

Centros Públicos de Educación Primaria

Son centros educativos, dependentes da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, nos cales impártese a Educación Primaria, de 6 a 12 anos de idade..

  • Santa Tegra
  • Doutor Fleming
  • Caixanova
  • Igrexa-Valadares

Pode consultar as características concretas de cada centro, na páxina www.escolasvigo.org editada pola Concellaría de Educación.