Escudo Concello de Vigo

Educación

Sistema Educativo

No sistema educativo actual, contamos cunha gran variedade e ampla oferta educativa: desde a Educación Secundaria Postobrigatoria (Bacharelatos e Ciclos Formativos: de Formación Profesional Específica de grao medio e superior), os estudos universitarios e todas as Ensinanzas de Réxime Especial (artes, idiomas e deportes).

Centros situados en Vigo: