Escudo Concello de Vigo

Educación

Matrículas

Listaxes alumnado

Listaxes de admitidos:

Listaxes de preinscritos:

Duración do curso académico

O período lectivo para o alumnado abarcará dende o día 1 de outubro de 2018 ao 21 de xuño de 2019.

Periodos de preinscripción

 • Do 25 de xuño ao 7 de setembro, ambos os dous incluídos, abrirase o período de preinscrición nas instalacións da Escola Municipal de Teatro na Avda. de Castelao, nº87 (interior).
  • Preinscrición presencial: do 25 de xuño ao 31 de xullo e do 1 ao 7 de setembro.
  • Preinscrición  on-line: do 25 de xuño ao 7 de setembro. O 14 de setembro, publicarase na Escola Municipal de Teatro a lista de solicitantes e tamén na páxina web http://hoxe.vigo.org/emt.
 • Do 17 ao 20 de setembro, ambos os dous incluídos, realizaranse as probas de acceso para o alumnado dos itinerarios Medio e Avanzado.
 • O 21 de setembro, publicarase na Escola Municipal de Teatro a lista do alumnado admitido para o curso escolar 2018/2019 e tamén na páxina web http://hoxe.vigo.org/emt.
 • Do 24 ao 28 de setembro realizarase a formalización da matrícula. As clases comezarán o 1 de outubro, con xuntanzas informativas para o alumnado admitido e os pais/nais nos grupos de nenos/as e mozos/as.
 • Se o número de solicitudes nos itinerarios Dramatización e Básico, excede ao de prazas vacantes efectuarase un sorteo público o día 18 de setembro ás 12 horas nas instalacións da Escola Municipal de Teatro-

Solicitudes

Os/as solicitantes que desexen matricularse na EMT deberán cubrir o impreso de preinscrición e presentalo presencialmente, na Avda. de Castelao nº 87 (interior) ou on-line, durante o prazo de preinscrición establecido.

Os solicitantes de praza que foran admitidos nas listaxes do día 22 de setembro, deberán formalizar a matrícula nas instalacións da Escola Municipal de Teatro de Vigo, na Avenida de Castelao, nº87 (interior), entre o 24 e o 28 de setembro en horario de 10 a 13 horas de luns a venres.

No primeiro recibo do mes de outubro cargarase o importe da primeira mensualidade máis a matrícula.

 • Matrícula: 26,40 €
 • Mensualidade: 22,90 €

Información solicitude de exención de tasas CURSO 2017-2018

Documentación

No momento de formalizar a matrícula os/as solicitantes de praza que resulten admitidos/as, aportaran a seguinte documentación:

 • Unha fotografía tamaño carné (Soamente alumnos de primeira matrícula)
 • Fotocopia do DNI (Se o alumno/a ten DNI e soamente alumnos de primeira matrícula)
 • Número de conta bancaria cos 20 díxitos para a domiciliación dos recibos.(Será necesario completar e firmar unha autorización bancaria na escola).

Criterios de admisión

O alumnado que desexe inscribirse na EMT deberá facer a correspondente solicitude atendendo ás seguintes condicións xerais:

Criterios de admisión xenéricos para todos os niveis ofertados:

 • So poderá acceder á Escola Municipal de Teatro o alumnado empadroado en Vigo.
 • O alumnado matriculado no anterior curso escolar, terá preferencia na reserva de praza. Farase un período de reserva de matrícula do 22 de maio ao 8 de de xuño.
 • As probas de acceso para os itinerarios Medio e Avanzado serán do 17 ao 20 de setembro, previa cita e consistirán na lectura e comprensión  dun texto teatral proposto pola EMT, e unha entrevista persoal.
 • Ao final do curso o alumnado que remate itinerario recibirá un diploma acreditativo da súa asistencia, sempre que non sobrepase o número de faltas permitidas.

Tramitación

A Escola Municipal de Teatro de Vigo recollerá e organizará as solicitudes recibidas nos distintos cursos programados, e de ser o caso, convocará o sorteo público o día 18 de setembro.

Nos itinerarios Medio e Avanzado, a comisión de baremación, tralas probas pertinentes, proporá a lista definitiva de admitidos/as e estará formada por:

 • A directora da escola.
 • O xefe de estudos.
 • Os/as mestres/as de cada unhas das especialidades.
 • O Xefe do Servizo de Educación.
 • O Técnico do Servizo de Educación.

 

Matrículas

Últimas noticias municipais