Escudo Concello de Vigo

Educación

Matrículas

Listaxe solicitudes curso 2014/2015

Listado sorteo

Requisitos para acceder á Escola Municipal de Música

 • Ter praza dispoñible:
  • Débese solicitar a admisión cubrindo a solsicitude preinscrición on-line na web: http://www.emmavigo.org/
  • O sistema de selección do alumnado é por sorteo público das prazas vacantes entre todas as novas solicitudes recibidas.
  • Os resultados do sorteo de prazas publícanse no taboleiro de anuncios da Escola e na súa páxina web.
  • As solicitudes que non consigan praza formarán parte da lista de espera, na orde de saída do sorteo.
 • 3 fotografías e informe médico.
 • Estar empadroado ou empadroada en Vigo. As persoas que se matriculen por vez primeira na escola, deberán acreditalo mediante volante de empadroamento.
 • Formalizar a matrícula: mediante o pago das taxas correspondentes unha vez aceptada a solicitude.

Solicitude de Matrícula

Admítense solicitudes de matrícula para as materias nas que haxa prazas libres.

Trámites relacionados que pode consultar na Oficina Virtua

Matrículas

Últimas noticias municipais