Escudo Concello de Vigo

Educación

Galeón

Galeón

Construción en madeira, seguindo métodos tradicionais, dun galeón, pertencente á tipoloxía dos que se dedicaban ao cabotaxe nas rías galegas.

Proxecto comezado na Escola Taller Mar de Vigo III, na especialidade de Carpintería de Ribeira. Continua a súa execución no proxecto de obra da Escola Taller Mar de Vigo IV, a partir de setembro de 2008.

 

Cepillado de la pieza de la quilla
Preparación da peza da quilla. Cepillado da peza da quilla.
Quilla con encajes en las cuadernas
Quilla con encaixes nas cadernas.
Comprobando plantillas
Comprobando plantillas.
Cortando plantillas
Cortando plantillas.
Preparando plantillas
Preparando plantillas.
Eligiendo los cortes
Elixindo os cortes.
Cortando cuadernas
Cortando cadernas.
Preparando cuadernas
Preparando cadernas.
Cuaderna armada
Caderna armada.
Quilla y roda montada
Quilla e roda montada.
Presentando las cuadernas
Presentando as cadernas.
Preparación de la brazola de la escotilla.
Preparación da brazola da escotilla.
Colocación de las cuadernas de popa
Colocación das cadernas de popa.
Colocando la sobrequilla
Colocación da sobrequilla.
Detalle del escantillonado de las cuadernas
Detalle do escantillonado das cadernas.
Plantilla de la cinta, perfil de ceñidura
Prantilla da cinta, perfil de ceñidura.
Preparando palmejares
Preparando palmejares (obsérvese o detalle do curvado).
Banceando
Banceando.
Detalle del banceado
Detalle do banceado.
Vista general desde arriba
Vista xeral desde arriba.
Fijando la aparadura
Fixando a aparadura.
Agujereando la tapa de la cubierta
Furando a tapa da cuberta para asentar o barraganete.
Preparando el botalón
Preparando o botalón.
Descarga del tronco para el mástil
Descarga do tronco para o mastro.
Trabajando la tapa de la regala
Traballando a tapa da regala.
Estado de ejecución del galeón
Estado de execución do galeón ao rematar o proxecto
da escola obradoiro Mar de Vigo III.