Escudo Concello de Vigo

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER)

Unha maneira de facer Europa

Alcance

Chega o momento de decidir como Vigo vai facer fronte aos retos que ten por diante nun futuro a medio e longo prazo. Levamos tempo traballando en distintos eixes crave para a cidade e, a partir deste traballo, trazaremos as liñas mestras sobre as cales construirase o futuro da nosa cidade para os próximos anos.

Misión e visión de Vigo

A visión que temos desde este Concello da cidade de Vigo para os próximos anos e polo que xa levamos tempo traballando e esforzándonos sostense en sete alicerces.

  1. Economía local e sectores estratéxicos.
  2. Movilidade.
  3. Cidadanía e inclusión.
  4. Medio ambiente urbano.
  5. Xestión intelixente da enerxía.
  6. Empleo.
  7. Administración local e gobernanza.

A través desta estratexia de desenvolvemento urbano queremos reafirmar o noso firme convencemento de seguir traballando cada día de xeito transversal en todas as áreas que nos competen para alcanzar o obxectivo de crear unha cidade accesible, igualitaria e próxima que mellore a vida a quen a habitan e a quen nos visitan. Por un Vigo sen límites.

Logos

Últimas noticias municipais