- -
vigohoxe -
Avisos de tráfico

Peche ao tráfico do tunel de Isaac Peral (túnel Fomento saída AP9)
2/06/2016 Ponse en coñecemento do público en xeral que por mor da obra de mantemento do túnel de Fomento, a realizar pola empresa Ute Esycsa Etra , estará pechado ao tráfico o túnel da rúa ISAAC PERAL(túnel Fomento saída AP9), o sábado 04/06/2016 en horario de 15:30 a 21:00.
Solicítase a máxima colaboración cidadá.


Peche ao tráfico do acceso a Joaquín Lóriga dende a rúa Venezuela
2/06/2016 Ponse en coñecemento do público en xeral que por mor da obra de reparación de colector, a realizar pola empresa Fcc Aqualia S A , estará pechado ao tráfico o acceso pola rúa VENEZUELA á rúa Joaquín Lóriga, o acceso aos garaxes da rúa JOAQUÍN LÓRIGA será fóra do horario laboral (08:00 a 20:00 horas), dende o 06/06/2016 ás 10:00 horas e por un período aproximado de tres semanas.
Solicítase a máxima colaboración cidadá.


Peche ao tráfico da avenida Fragoso nº 107
2/06/2016 Ponse en coñecemento do público en xeral que por mor da obra de desmontaxe cuberta de tribuna estadio balaídos, a realizar pola empresa Sa De Obras Y Servicios Copasa , estará pechada ao tráfico a rúa FRAGOSO(AVDA) No 107 (VIGO), en intervalos de +/- 30 minutos, dende o 02/06/2016 ás 10:00 horas e por un período aproximado dun mes.
Solicítase a máxima colaboración cidadá.


Peche ao tráfico da baixada Salgueira (Freixeiro)
1/06/2016 Ponse en coñecemento do público en xeral que por mor da obra de reparación urxente de colector, a realizar pola empresa Fcc Aqualia S A, estará pechada ao tráfico a rúa SALGUEIRA(BDA) No 57 (FREIXEIRO) , con acceso exclusivo para garaxes, servizo público e carga descarga, dende o 01/06/2016 ás 10:00 horas e por un período aproximado de tres días.
Solicítase a máxima colaboración cidadá.


Peche ao tráfico do camiño Muiñeiros (Beade)
31/05/2016 Ponse en coñecemento do público en xeral que por mor da obra de canalización de abastecemento autorizada en exp 76720/250, a realizar pola empresa Fcc Aqualia S A, estará pechada ao tráfico a rúa MUIÑEIROS(CMÑO) No 2 (BEADE), con acceso exclusivo para garaxes, servizo público e carga descarga, dende o 31/05/2016 ás 10:00 horas e por un período aproximado dunha semana.
Solicítase a máxima colaboración cidadá.


Sentido único do tráfico do camiño Cordeira (Lavadores)
19/05/2016 Ponse en coñecemento do público en xeral que para mellorar a circulación viaria e co consenso dos veciños, establécese sentido único na rúa CORDEIRA (LAVADORES)(CMÑO) (LAVADORES), con entrada pola rúa Anduriña e saída polo carril de servizo da Avda Madrid, dende o 24/05/2016 ás 10:00 horas.
Solicítase a máxima colaboración cidadá.
Máis información: Plano PDF


Sentidos únicos do tráfico nas rúas Bxda. Samil, Poulo do Pozo e Maráns
14/04/2016 Ponse en coñecemento do público en xeral que para mellorar a circulación viaria, e co consenso dos veciños, establécese SENTIDOS ÚNICOS NAS RÚAS: BXADA SAMIL (entre Marans e Av Samil, cara á Av Samil), POULO DO POZO (cara á Av Samil), MARANS (entre Av Europa e Bxada Samil, cara á Baxda Samil), dende o 20/04/2016 ás 10:00 horas.
Solicítase a máxima colaboración cidadá.


Sentido único do tráfico da rúa Numancia (entre os número 81 e 83 cara a rúa Toxal)
14/04/2016 Ponse en coñecemento do público en xeral que para mellorar a circulación viaria, e co consenso dos veciños, establécese sentido único na rúa NUMANCIA (entre os números 81 e 83, cara á rúa Toxal), dende o 21/04/2016 ás 10:00 horas.
Solicítase a máxima colaboración cidadá.


Sentido único do tráfico da rúa Panasco (cara a rúa Fontáns)
8/04/2016 Ponse en coñecemento do público en xeral que para mellorar a circulación viaria, e co consenso dos veciños, establécese sentido único na RÚA PANASCO, CARA Á RÚA FONTANS, dende o 12/04/2016 ás 10:00 horas.
Solicítase a máxima colaboración cidadá.


Peche ao tráfico da rúa Fragoso (entre Eugenio Kraft e Manuel de Castro)
8/04/2016 Ponse en coñecemento do público en xeral que por mor da obra de remodelación do estadio de Balaidos, a realizar pola empresa Sa De Obras Y Servicios Copasa, estará pechada ao tráfico a rúa FRAGOSO(entre Eugenio Kraft e Manuel de Castro), con acceso exclusivo para garaxes, servizo público e carga descarga, dende o 06/04/2016 ás 10:00 horas e por un período aproximado de cinco meses. Os desvíos, debidamente finalizados, establécense polas rúas: Dos Olímpicos Galegos, Citroën e Val Miñor.
Solicítase a máxima colaboración cidadá.


Pechar