Escudo Concello de Vigo

Actualidade

Avisos de tráfico

Establecemento de dobre sentido de circulación na rúa SAA MONTE, entre os números 02 e 29

Data de publicación: 10-03-2020

Data de inicio: 17-03-2020

Data de fin: 30-04-2020

Poñemos en coñecemento do público en xeral que para mellorar a circulación viaria modifícase polo Departamento de Seguridade e Mobilidade, a sinalización vial do seguinte xeito: establécese dobre sentido de circulación na rúa SAA MONTE, entre os números 02 e 29, dende o 17 de marzo de 2020 ás 10:00 horas.

Solicítase a máxima colaboración cidadá.