Escudo Concello de Vigo

Actualidade

Avisos de tráfico

RENOVACIÓN DE SOLICITUDES DE RESIDENTES PARA ESTACIONAMENTO NAS ZONAS XER 2020

Data de publicación: 14-01-2020

Data de inicio: 14-01-2020

Data de fin: 31-01-2020

Poñemos en coñecemento do público en xeral as instruccións para RENOVACIÓN DE SOLICITUDES DE RESIDENTES PARA ESTACIONAMENTO NAS ZONAS XER 2020

O pleno do Concello de Vigo en sesión ordinaria de 31 de xaneiro de 2011 aprobou definitivamente o texto refundido da Ordenanza reguladora do servizo de aparcamento na vía pública, mediante máquinas expendedoras de tickes na cidade de Vigo.

A súa publicación produciuse no Boletin Oficial da Provincia de Pontevedra do 11 de febreiro seguinte.

Tamén esta dispoñible na sede electrónica do concello (http://hoxe.vigo.org/oconcello/concellodixital1.php?lang=gal#/).

Segundo o disposto no artigo 6 Bis da mesma, habilitase o mes de xaneiro de cada ano para a presentación de solicitudes da condición de residentes, tanto para novos pedimentos como para renovacións dos que xa teñan dita condición. Lémbrase aos interesados que a tramitación das solicitudes poderase facer por rexistro electrónico a través deste link

"[http://hoxe.vigo.org/actualidade/buscar.phpcx=017769677659879873903%3Aq7clgjredw8&cof=FORID%3A11&buscar=SI&ie=UTF-8&lang=gal&q=xer#/%22 | http://hoxe.vigo.org/actualidade/buscar.php?cx=017769677659879873903%3Aq7clgjredw8&cof=FORID%3A11&buscar=SI&ie=UTF-8&lang=gal&q=xer#/" ] ou de forma presencial no rexistro do concello de Vigo,