Escudo Concello de Vigo

Actualidade

Avisos de tráfico

Corte tráfico en Mestre Chané, con sentido único en MESTRE MONTES

Data de publicación: 27-11-2019

Data de inicio: 02-12-2019

Data de fin: 12-12-2019

Poñemos en coñecemento do público en xeral que por mor da obra de implantación de carril bici, a realizar pola empresa Sociedad Anonima De Obras Y Servicios Copasa , establécese sentido único na rúa MESTRE MONTES, cara á travesía de Vigo. por obras na rúa Mestre Chané. Mentres dure o peche establécese dobre sentido na rúa Mestre Chané, treito entre Bxada a Mestre Chané e Mestre Montes, dende o 2 de decembro de 2019 ás 10:00 horas e por un período aproximado de duas semanas.

Solicítase a máxima colaboración cidadá.