Escudo Concello de Vigo

Actualidade

Avisos de tráfico

Establecemento de sentido único nos cños: CAÑIZO, entre Clara Campoamor e o número 87, cara ao n 87; CANOTAIS, entre Estrada de Valadares e Clara Campoamor, cara a Clara Campoamor

Data de publicación: 07-10-2019

Data de inicio: 08-10-2019

Data de fin: 30-11-2019

Poñemos en coñecemento do público en xeral que para mellorar a circulación viaria modifícase polo Departamento de Seguridade e Mobilidade, a sinalización vial do seguinte xeito: ESTABLECEMENTO DE SENTIDO ÚNICO NOS CÑOS: CAÑIZO, ENTRE CLARA CAMPOAMOR E O NÚMERO 87, CARA AO N 87; CANOTAIS, ENTRE ESTRADA DE VALADARES E CLARA CAMPOAMOR, CARA A CLARA CAMPOAMOR , dende o 8 de outubro de 2019 ás 10:00 horas.

Solicítase a máxima colaboración cidadá.