Escudo Concello de Vigo

Actualidade

Avisos de tráfico

Corte tráfico Marqués de Valladares 02

Data de publicación: 14-08-2019

Data de inicio: 26-08-2019

Data de fin: 30-08-2019

Poñemos en coñecemento do público en xeral que por mor da obra de canalización de gas autorizada en exp 84272/250, a realizar pola empresa Nedgia Galicia S.A. , estará pechada ao tráfico a rúa MARQUES DE VALLADARES(RUA) N 2 (VIGO) , con acceso exclusivo para garaxes, servizo público e carga descarga, dende o 26 de agosto de 2019 ás 10:00 horas e por un período aproximado dunha semana. Os desvíos, debidamente sinalizados, establécense polas rúas: García Olloqui, Pza Compostela, Reconquista ou Carral, Victoria, Pza Compostela, Reconquista. Mentres dure o peche establécese sentido único na rúa Carral, treito entre Marqués de Valladares e Victoria, cara a Victoria.

Solicítase a máxima colaboración cidadá.