Escudo Concello de Vigo

Actualidade

Avisos de tráfico

Corte tráfico no Camiño Espiñeiro 24

Data de publicación: 03-07-2019

Data de inicio: 08-07-2019

Data de fin: 22-07-2019

Poñemos en coñecemento do público en xeral que por mor das OBRAS DE ACOMETIDA DE SANEAMENTO, a realizar pola empresa Fcc Aqualia , estará pechada ao tráfico a rúa ESPIÑEIRO(CMÑO) N 24 (VIGO) , con acceso exclusivo para garaxes, servizo público e carga descarga, dende o 8 de xullo de 2019 ás 10:00 horas e por un período aproximado dunha semana. Establecese dobre sentido de circulación para acceso de residentes.