Escudo Concello de Vigo

Actualidade

Avisos de tráfico

Corte dun carril de tráfico Tomas Alonso 183

Data de publicación: 15-04-2019

Data de inicio: 22-04-2019

Data de fin: 30-04-2019

Poñemos en coñecemento do público en xeral que por mor da obra de canalización autorizada en exp 79535-250, a realizar pola empresa Fcc Aqualia , estará pechada ao tráfico un carril da rúa TOMAS A ALONSO(RUA) N 183 (VIGO), dende o 22 de abril de 2019 ás 10:00 horas e por un período aproximado dunha semana. Corte do carril sentido centro. Regulación da alternancia de paso con semáforos.

Solicítase a máxima colaboración cidadá.