Escudo Concello de Vigo

Actualidade

Avisos de tráfico

Corte do tráfico rodado nas pasarelas peonis dos cños TRAPA e XORXA

Data de publicación: 21-12-2018

Data de inicio: 03-01-2019

Data de fin: 03-02-2019

Poñemos en coñecemento do público en xeral que con motivo da información recibida do Ministerio de Fomento neste concello en data 18/09/18 (Doc: 180150983) acerca do carácter peonil das pasarelas situadas sobre a AP9 no p.k. 1+500V e p.k. 1+900V, procedese ao corte de tráfico rodado no Camiño Xorxa e Camiño Trapa no seus pasos sobre a AP9. , dende o 3 de xaneiro de 2019 ás 10:00 horas.

Solicítase a máxima colaboración cidadá.