Escudo Concello de Vigo

Actualidade

Avisos de tráfico

Establecemento de sentidos nas rúas Fotógrafo Luis Ksado e Fotógrafo Xaime Pacheco.

Data de publicación: 02-08-2018

Data de inicio: 08-08-2018

Data de fin: 08-09-2018

Poñemos en coñecemento do público en xeral que para mellorar a circulación viaria modifícase polo Departamento de Seguridade e Mobilidade, a sinalización vial do seguinte xeito: Establécese sentido único nas rúas e treitos seguintes: FOTÓGRAFO LUIS KSADO, entre Martín Echegaray e Fotógrafo Xosé Gil, cara a Fotógrafo Xosé Gil. FOTÓGRAFO XAIME PACHECO, entre Fotógrafo Xosé Gil e Martín Echegaray, cara a Martín Echegaray., dende o 8 de agosto de 2018 ás 10:00 horas.

Solicítase a máxima colaboración cidadá.