Escudo Concello de Vigo

Actualidade

Avisos de tráfico

104424/210. Establecemento de sentidos únicos Chabarras, Outeiro e Real (Castrelos-Beade)

Data de publicación: 16-02-2018

Data de inicio: 13-02-2018

Data de fin: 13-03-2018

Poñemos en coñecemento do público en xeral que para mellorar a circulación viaria establecense sentidos únicos do seguinte xeito: Cño Chabarras, entre Seixo e Real, cara a Real. Cño Real (Castrelos-Beade), entre Cño Chabarras e rúa Seixo, cara a Seixo. Cño Real (Castrelos-Beade), entre Cño Chabarras e Cño Outeiro, cara a Outeiro. Cño Outeiro, cara a Seixo. Dende o 13 de febreiro de 2018 ás 10:00 horas.

Solicítase a máxima colaboración cidadá.