Escudo Concello de Vigo

Actualidade

Avisos de tráfico

Corte tráfico Dr Marañón 01

Data de publicación: 10-07-2017

Data de inicio: 17-07-2017

Data de fin: 25-07-2017

Poñemos en coñecemento do público en xeral que por mor da obra de canalización de saneamento, a realizar pola empresa Misturas Sa , estará pechada ao tráfico a rúa DOCTOR MARAÑON(RUA) N 1 (VIGO) , con acceso exclusivo para garaxes, servizo público e carga descarga, dende o 17/07/2017 ás 10:00 horas e por un período aproximado dunha semana. Os desvíos, debidamente sinalizados, establécense pola rúa Chile.

Solicítase a máxima colaboración cidadá.