Escudo Concello de Vigo

Actualidade

Avisos

Presentación de propostas ao servizo de festas, por parte de empresas promotoras de espectáculos e concertos, para os programas que conlevan actuacións artísticas tales como: "Entroido" e "Vigo en festas"

Temática: Festas

Data de publicación: 08-11-2019

O Servizo de Festas do Concello de Vigo informa a todas as empresas promotoras ou organizadoras de eventos, espectáculos, concertos ou actuacións artísticas que estean interesadas en presentar as súas propostas ao Servizo de Festas para os programas "Vigo en festas" e "Entroido" que poden facelo a través do Rexistro Electrónico do Concello de Vigo.

Documentación